Naše znalosti, Vaše příležitost
čeština/english

Kdo jsme

Známe
správný směr

Snažíte se získat cenu a úhradu Vašeho léku či zdravotnického prostředku, ale stále narážíte na další a další překážky?

Hledáte tu správnou analýzu k prosazení Vašeho léku či zdravotnického prostředku, ale ztrácíte se v datech?

Neustále procházíte zákony a vyhlášky a nevíte čím svá tvrzení podpořit?

Pharmeca to jsou lékaři, farmaceuti, ekonomové, právníci, statistici, analytici i specialisté na veřejné právo.

Naše práce, to je příprava kompletních podkladů pro správní řízení v oblasti cen a úhrad léků, či úhrad zdravotnických prostředků, nebo analýzy a statistické přehledy pro nastavení obchodních strategií. 

Našimi výsledky jsou stanovené úhrady ve správních řízeních, úspěšná odvolání a vyjádření, do praxe aplikované výsledky odborných analýz nebo proškolení klienti na in-house seminářích.

Jsme to my, kdo Vám pomůže dosáhnout cíle.

Pharmeca to jsou:

Naše služby

Léky

Naše komplexní služby využijete v oblasti regulace farmaceutického trhu, sledování trhu, farmakoekonomiky, biostatistky, analytiky nebo při získávání důkazních materiálů podporujících veškerá předkládaná tvrzení.

Chcete vědět víc o naší práci v lékové oblasti, ale nemáte moc času? 

Zdravotnické prostředky

Kvalitu našich služeb poznáte na precizně připravených podkladech pro jednání o budoucnosti Vašeho zdravotnického prostředku.  

Chcete vědět víc o naší práci v oblasti zdravotnických prostředků, ale nemáte moc času?

Zdravotní péče

Naši dokonalou orientaci v rozsáhlém systému zdravotní péče využijete při přípravě analýz ve spojitosti s Vašim produktem.

Chcete vědět víc o naší práci v oblasti zdravotní péče, ale nemáte moc času?

Health economics & data

Naše dlouhodobá praxe v oblasti analýz a jejich interpretací pomůže identifikovat a následně odlišit i Váš produkt na rozsáhlém konkurenčním trhu. Ukážeme Vám, že data nemusí být jen nudné tabulky.

Chcete vědět víc o naší práci v oblasti health economics & data, ale nemáte moc času?

Poradenství na míru

Náš individuální přístup Vám zajistí tým odborníků jejichž znalosti mají přesah do několika oborů. Díky nadstandardní spolupráci jsme tak schopni pomoci i Vám.  

Chcete vědět víc o naší práci v oblasti poradenství, ale nemáte moc času?

Pomůžeme Vám dosáhnout významné pozice Vašeho léku na trhu, a to díky profesionálně vypracované nadčasové obchodní strategii založené na dokonalé znalostí skutečné hodnoty Vašeho léku a regulačních pravidel. Jedině tak lze posilovat hodnotu léku po celou dobu jeho životního cyklu.  

Podrobnosti k nabízeným službám:   

 • farmakoekonomické a biostatistické analýzy (CUA, CEA, CMA, BIA, RWE/RWD …),
 • na základě monitoringu trhu market access strategie, ale i prognostické analýzy vývoje trhu, 
 • kompletní dossier a žádost o cenu a úhradu, to znamená vč. analýzy vnější a vnitřní cenové reference nebo analýzy přizpůsobení k současné cenové a úhradové regulaci. Zajišťujeme důkazní materiály, u kterých vždy ověřujeme i jejich validitu (např. medicínské dokumentace sloužící jako podklad k bezpečnosti a účinnosti léku), 
 • procesní dokumentace a reakce na hodnotící zprávy.

Dle charakteru léku pak u originálních a inovativních léčivých přípravků zajišťujeme i vyhodnocení kritéria inovativnosti, vlastní modelové kalkulace (Excel, TreeAge) a analýzu vyhodnocení a posouzení komparátorů. 

generických a biosimilars (podobných) léčivých přípravků, příp. PZLÚ, výběr vzorového přípravku a vyhodnocení kritérií pro vstup podobného LP. 

V případě individuálně připravovaných léčivých přípravků přípravu podnětu pro zařazení nové položky do seznamu a příprava podkladů pro změny v položkách včetně podkladů pro stanovení výše a podmínek úhrady dle podkladů požadovaných SÚKL.

Naše práce ve zkratce.

Máte zájem o naše služby v lékové oblasti? Kontaktujte nás.

Zavřít

Naším cílem u zdravotnických prostředků je identifikace a vyzdvižení silných stránek Vašeho prostředku, vše podloženo kvalitně zpracovaným materiálům reagujícím na požadavky plátců i aktuální trendy v péči o pacienta.

Podrobnosti k nabízeným službám:  

 • přípravu a zpracování podkladů pro získání úhrady, 
 • přípravu podkladů dle podmínek plátců.

Naše práce ve zkratce.

Máte zájem o naše služby v oblasti zdravotnických prostředků? Kontaktujte nás.

Zavřít

Námi dodané podklady mohou změní přístup plátců nebo odborné postupy léčby i vůči Vašemu produktu. Týmová spolupráce s přesahem do všech odvětví zdravotní péče nám umožňuje zpracovávat informace z analýz jednotlivých zdravotních registrů, a to od zdravotních výkonů přes DRG až po strategii léčby. 

Podrobnosti k nabízeným službám: 

 • analýza, aplikace a interpretace zdravotních výkonů v rámci farmakoekonomických analýz,
 • analýza, aplikace a interpretace DRG systému,
 • zpracování žádosti a související dokumentace pro zařazení do Seznamu pro jednání komise posuzující zařazení zdravotních výkonů.

Naše práce ve zkratce.

Máte zájem o naše služby v oblasti zdravotní péče? Kontaktujte nás.

Zavřít

Naše klienty důkladně připravujeme na komunikaci komplexních klinických a ekonomických dat s regulátory i plátci. Dlouhodobý monitoring rozhodovací praxe a zkušenosti v této oblasti nám pomáhají vyhodnocovat měnící se požadavky plátců a udržovat konkurenceschopné i Vaše produkty.    

Podrobnosti k nabízeným službám: 

 • farmakoekonomickým analýzám:
  • analýzy nákladové efektivity (cost-utility/cost-effectiveness analysis),
  • analýzy minimalizace nákladů (cost minimization analysis),
  • analýzy nákladů a přínosů (cost – benefit analysis),
  • analýzy dopadu do rozpočtu (budget-impact analysis),
 • biostatistics & data analytics:
  • Real-world evidence/data (RWE/RWD),
  • adaptace zdravotně ekonomických modelů pro potřeby ČR/SR,
  • zpracování statistických plánů pro klinická hodnocení,
  • analýzy datových podkladů,
  • interpretace hodnot dostupných databází,
  • analýzy zpracování zdravotně-ekonomických ukazatelů,
  • statistické zpracování dat.


Vybraná data zpracováváme do automaticky aktualizovaných vizualizací. Na jejich ukázku je možné se podívat na našich stránkách.

Naše práce ve zkratce.

Máte zájem o naše služby v oblasti analýz? Kontaktujte nás.

Zavřít

Naše pozice na trhu a zkušenosti nám umožňují podpořit Vás ve chvíli vstupu na trh, při nastavování efektivních komunikačních strategií nebo při dlouhodobé péči o Vaše zavedené produkty.  A vůbec nezáleží na tom, zda je Vaše firma nováčkem na trhu, zavedenou značkou nebo ostříleným hráčem. 

Podrobnosti k nabízeným službám: 

 • odborné analýzy:
  • z oblasti veřejného zdravotního pojištění,
  • strategické plány a market access strategie,
 • kompletní služby z oblasti pricing & reimbursement,
 • poradenství v oblasti legislativy a regulačních mechanismů,
 • poradenství a přípravu podkladů a smluv pro jednání se zdravotními pojišťovnami,
 • prezentace, grafické výstupy, prezentace výsledků analýz a závěrů zpráv,
 • interní školení a management service,
 • in-house semináře nebo služby externího člena týmů.

Naše práce ve zkratce.

Máte zájem o službu přímo Vám na míru? Kontaktujte nás.

Zavřít

Novinky

min Sekce: Denní přehled

Rozhodnutí SÚKL - 44. týden 2021

Přehled rozhodnutí SÚKL v oblasti cen a úhrad léků doručovaných veřejnou vyhláškou v týdnu od 1. 11. - 5. 11. 2021.
Pharmeca 08. 11. 2021
min Sekce: Zaměřeno na

Nákladová efektivita vs. dopady do rozpočtu

Léky, které nebudou zatěžovat veřejný rozpočet, nemusí dle novely předkládat nákladovou efektivitu. Jaká je ale hranice akceptovatelného zatížení? Nejen na tuto oblast se soustředí speciální příloha newsletteru společnosti Pharmeca.
Pharmeca 04. 11. 2021
min Sekce: Denní přehled

Rozhodnutí MZ ČR č.j. MZDR 6355/2020-2/OLZP

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníků Dr. Falk Pharma GmbH a Tillotts Pharma GmbH - odvolání se zamítá a napadené rozhodnutí se potvrzuje.
MZCR 04. 11. 2021
min Sekce: Denní přehled

Posun v léčbě kolorektálního karcinomu

Tisková konference AIFP nazvaná Inovace pro život: posun v léčbě kolorektálního karcinomu.
AIFP 03. 11. 2021

Pharmeca a.s.

Telefon
+420 271 750 122
Email
pharmeca@pharmeca.cz
Adresa
Hradešínská 47
101 00, Praha 10

Bankovní spojení: 251678748/0300, vedený u ČSOB, a.s.
IČO: 243 06 193
Zápis v obchodním rejstříku: sp. značka - B 18221 vedená u Městského soudu v Praze ze dne 25.05.2012