Novinky

čeština/english

Rozhodovací praxe v oblasti cen a úhrad

Pharmeca 22. 03. 2021

SÚKL zahájil zkrácenou revizi úhrad jedné z referenčních skupin, a to s ohledem na vstup 1. podobného přípravku. Držitel dotčeného podobného přípravku však opakovaně porušil závazek dodávat lék na trh. Tento přístup však z pohledu SÚKL není důvodem ke zrušení úhrady u 1. podobného přípravku.
S ohledem na to, že jedním z hodnocených kritérii veřejného zájmu je dostupnost hrazených služeb, bylo by zrušení úhrady daného léku v rozporu s veřejným zájmem na zajištění dostupnosti, a proto k němu SÚKL nepřistoupil.

--

Ministerstvo zdravotnictví ČR zamítlo odvolání držitele, který v rámci řízení o změně výše a podmínek úhrady zahájeného z moci úřední požadoval rozšíření podmínek úhrady.
Lék měl před zahájením řízení shodné podmínky úhrady jako ostatní léky s obsahem stejné léčivé látky stanovené v poslední hloubkové revizi. SÚKL není oprávněn v řízení zahájeném z moci úřední podle § 39i odst. 2 ZVZP stanovit podmínky úhrady dotčenému léku nad rámec stanovených podmínek úhrady pro ostatní léky zařazené do dané referenční skupiny.
Skutečnost, že v předmětném správním řízení nezměnil, resp. odmítl změnit podmínky úhrady předmětného LP, zcela odpovídá zvláštnímu účelu řízení a okolnostem daného případu.


Podrobnosti o těchto případech, ale i dalších rozhodnutích SÚKL a MZ ČR je možné pravidelně sledovat v našem newsletteru, který se mj. zaměřuje i na legislativní monitoring či výstupy z výborů EMA.

 

Chcete mít stále aktuální informace o změnách v oblasti správních řízení k cenám a úhradám léků? Kontaktuje nás

Sekce: Zaměřeno na
Zpět na výpis novinek