Novinky

čeština/english

Nákladová efektivita vs. dopady do rozpočtu

Pharmeca 04. 11. 2021

Novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění požaduje předložení farmakoekonomického hodnocení – tzv. nákladové efektivity, pouze v případech, kdy dochází ke zvýšení nákladů vynaložených z veřejného zdravotního pojištění.
Důvodová zpráva k tomuto bodu uvádí, že přípravky, které nepředstavují pro zdravotní systém výdaje navíc, jsou automaticky nákladově efektivní.

Samotná definice nákladové efektivity v sobě ale dopad do rozpočtu nezahrnuje.

Nákladová efektivita

Dopady do rozpočtu

Určení poměru mezi náklady a přínosy spojenými s použitím léčivého přípravku ve srovnání s použitím jiného léčivého přípravku nebo léčebného postupu.

Rozdíl nákladů na léčbu daného onemocnění spojenou s použitím posuzovaného léčivého přípravku a nákladů na léčbu s použitím jiného léčivého přípravku nebo léčebného postupu, který již je hrazen z prostředků zdravotního pojištění.

Dochází zde tak ke směšování pojmů, které v krajních případech může vést k tomu, že bude možné hradit léčivý přípravek, který sice není nákladově efektivní, ale nepřináší pro systém veřejného zdravotního pojištění výdaje navíc.
Otázkou zůstává i konkrétní hranice či způsob výpočtu výše akceptovatelného dopadu do rozpočtu, protože novela se pouze odkazuje na obecný pojem veřejného zájmu.  

Samotná novela nám nedává jasné odpovědi na řadu dalších otázek, a proto i nadále budeme v rámci našeho newsletteru pečlivě sledovat vývoj v této oblasti a postupně o novinkách informovat.

Zajímají Vás podrobnosti k dopadům novely zákona o veřejném zdravotním pojištění? Společnost Pharmeca a.s. pravidelně přestavuje a komentuje významné změny, které novela v oblasti cen a úhrad přináší, a to v rámci svého firemního newsletteru.
Newsletter Vám přináší nejen informace o legislativních změnách v lékové oblasti, ale pomůže Vám se zorientovat v rozhodovací praxi státních institucí, stejně jako v důležitých aktivitách lékových agentur.

Připravte se na změny s námi. Kontaktujte nás.

Sekce: Zaměřeno na
Zpět na výpis novinek